Økonom med stærke analytiske evner


Har du lyst til at hjælpe hovedparten af landets pengeinstitutter med at gøre ny regulering operationel på regnskabs-, likviditets- og kapitalområdet? Så har Lokale Pengeinstitutter (LOPI) en ledig stilling i vores økonomiske afdeling.

Der er tale om et job, hvor du inden for selvstændige ansvarsområder bliver en afgørende faktor i at understøtte de mindre og mellemstore pengeinstitutter på det økonomiske område.

Du vil være med ”hele vejen” fra interessevaretagelse i høringsfasen til pengeinstitutternes implementering af de nye regler. Undervejs vil du have et tæt samarbejde med foreningens øvrige økonomer og jurister samt specialister i pengeinstitutterne.

Yderligere om jobbet

Du får blandt andet:

  • Ansvar for at vedligeholde og videreudvikle foreningens IFRS 9-model og modeller til likviditetsstyring i pengeinstitutterne.
  • Ansvar for interessevaretagelse og sparring med foreningens medlemmer på likviditetsområdet.
  • Mulighed for at udarbejde ad hoc-analyser - eksempelvis af ny lovgivnings indvirkning på pengeinstitutternes økonomiske situation og branchevilkår.
  • Mulighed for at deltage i udvalg og arbejdsgrupper i den finansielle sektor relateret til pengeinstitutternes økonomiske forhold og implementering af ny regulering.

Om dig

Vi forventer, at du:

  • Har en videregående økonomisk eller finansiel uddannelse på kandidatniveau.
  • Har solide analytiske evner og en god forretningsforståelse.
  • Har indblik i og/eller erfaring med at arbejde bredt med økonomiske problemstillinger relateret til den finansielle sektor.
  • Har kendskab til økonometriske modeller, der bl.a. gør dig i stand til at arbejde med regressionsanalyse.
  • Er en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt.
  • Er initiativrig, ansvarsbevidst og struktureret i din tilgang til opgaverne.

Det vil yderligere være en fordel, hvis du har godt kendskab til statistisk software som eksempelvis SAS.

Løn- og ansættelsesforhold

Vi tilbyder et godt og tværfagligt arbejdsklima og attraktive ansættelsesvilkår, der afspejler dine kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Søren Mølgård på tlf. 3341 8415 eller på mail: sm@lopi.dk.

Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning senest 15. december 2018 og gerne inden, da vi afholder samtaler løbende. Ansøgningen sendes til sm@lopi.dk, mrk. ”Ansøgning-økonom”.

Om os

Lokale Pengeinstitutter har udviklet sig til en markant interesseorganisation for landets mere end 50 pengeinstitutter med udpræget lokal forankring. Foreningens 25 medarbejdere udfører en bred vifte af opgaver for pengeinstitutterne. Det drejer sig om interessevaretagelse, etablering og vedligeholdelse af fællesskabsløsninger, kommunikationsopgaver, rådgivning om nye regler, regelimplementering og udarbejdelse af fælles støtteværktøjer eksempelvis i form af regnskabs- og kapitalmodeller m.v.

Du kan læse mere om foreningen her på www.lopi.dk.