​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foreningen for både lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark

Lokale Pengeinstitutter er en forening for 43​​​ lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Færøerne og Grønland. Medlemskredsen omfatter stort set alle danske pengeinstitutter med lokal forankring. Langt de fleste af foreningens medlemmer er desuden medlemmer af Finans Danmark.

Set under ét tilbyder medlemskredsen betjening i ca. 400 filialer og beskæftiger ca. 8.100 medarbejdere. På det danske privatkundemarked er Lokale Pengeinstitutters markedsandel i dag godt 25 procent. Og blandt små og mellemstore erhvervsvirksomheder ca. det samme.

Formål​

Det er Lokale Pengeinstitutters formål at styrke medlemmerne og skaffe dem de bedst mulige rammer for, at de kan udøve deres virksomhed. Det betyder blandt andet, at foreningen skal virke som fælles talerør og derigennem give de enkelte medlemmer mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og det samfund, som sektoren er en del af.

Bestyrelse og direktion Vis bestyrelsesmedlemmer og direktion

{{employee.name}}

{{employee.name}}

{{employee.position}}

{{employee.institution}}
{{employee.institutionAdress}}
{{employee.institutionZIPcode}} {{employee.institutionCity}}
Hovedtelefonnummer: {{employee.phone}}